chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Chữ thư pháp đẹp: Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Tác phẩm chữ thư pháp đẹp : Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Một trong những câu thơ được nhiều người biết đến của đại thi hào Nguyễn Du chính là câu "Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". C…

Thanh Phong
Load More
That is All