Thư pháp chữ Tâm Nhẫn

Tâm Nhẫn là nội dung được rất nhiều người yêu thích. Trước đó, Thanh Phong đã từng viết một bản đại tự tâm  nhẫn trong năm 2019, và cho tới tận ngày hôm nay, mình mới có dịp được viết lại tác phẩm này lên biểu.  Giới thiệu tác phẩm Tâm Nhẫn Vào một ngày hữu duyên được gặp một vị khách mu…

Thanh Phong-

Nên đọc

Read more

View all

Thư pháp chữ Tâm Nhẫn

Tâm Nhẫn là nội dung được rất nhiều người yêu thích. Trước đó, Thanh Phong đã từng viết một bản đại tự tâm  nhẫn trong năm 2019, và cho tới tận ngày hôm nay, mình mới có dịp được viết lại tác phẩm này lên biểu.  Giới thiệu tác phẩm Tâm Nhẫn Vào một…

Thanh Phong

Lớp học thư pháp gặp thầy Đăng Học tại Hà Nội

Ngày 1/6 vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra buổi hội thảo khoa học dành riêng cho những người có niềm đam mê thư pháp và chữ đẹp. Tại đây, thầy Vũ Đăng Học - Việt Thư Chi Bảo đã báo cáo tới toàn thể hội thảo về công trình nghiên cứu Việt Thư Luận của mìn…

Thanh Phong
Load More
That is All

Videos

Tin tức

Sản phẩm