thu phap quan the am

Chữ thư pháp đẹp: Quan thế âm bồ tát

Tác phẩm: Quan thế âm bồ tát "Ngự trên tòa đá uy nghi Liên hoa tay vẫy diệu kỳ tầm thinh Ấn cát tường xóa vô minh Cứu khổ cứu nạn hàm linh nương về." Không liên quan lắm những mong bạn hãy giành ra ít phút để đọc bài viết sau C…

Thanh Phong
Load More
That is All