tiền tài danh vọng bao giờ đủ

Câu đối "Tiền tài danh vọng bao giờ đủ/Nhân đức bao nhiêu cũng chẳng thừa"

Đôi đối đỏ vừa được thực hiện trong tháng 5 năm Giáp Thìn, mặc dù không phải dịp cao điểm Tết Nguyên Đán nhưng câu đối đỏ vẫn được khách của Thanh Phong lựa chọn để treo tại tư gia.  Bén duyên với chú trong sự hợp tác lần này, mình là người được chú…

Thanh Phong
Load More
That is All