Tranh thư pháp Đăng Học

Người được mệnh danh là Việt Thư Chi Bảo, hay chàng trai vàng của làng thư pháp Việt được nhiều người yêu mến, các độc giả thường biết đến thư pháp của Đăng Học như là một trong những người có nhiều tác phẩm đẹp nhất, có hồn nhất.

Giới thiệu về thư pháp gia Đăng Học

Năm 2008 tác phẩm Cái nhìn của anh được mọi người đánh giá cao và được ghi nhận kỷ lục là cuốn thư pháp lớn nhất. Trong thời gian hiện tại, Đăng Học đang lan tỏa nghệ thuật thư pháp theo một hướng đi mới, kết hợp hát và viết thư pháp. Những ca khúc được anh thể hiện luôn luôn đi theo một tác phẩm thư pháp, chính điều này làm nên sự đặc biệt duy nhất trong phong cách nghệ sĩ của anh.
Trong bài viết này, Thanh Phong xin gửi đến quý độc giả những hình ảnh về các tác phẩm mà anh đã thực hiện.
Tranh thư pháp
Tranh thư pháp Đăng Học


Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Tôi mơ"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp chữ Hiếu

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp chữ Hạnh Phúc

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Chữ Tâm..."

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp chữ Phật

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Hơn thua so với chính mình, hôm nay mình phải hơn mình hôm qua"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Ở đời thiếu bạn tri âm"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp Ông đồ


Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Có, Không"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp Hạnh Phúc

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành phật

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp chữ Nhẫn

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp chữ Ngộ

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp Gia Đình Hạnh Phúc

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp chữ Nhẫn

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Người soi bóng..."

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp Trung Niệm

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp Công Cha

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp Con gà

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp Hạnh phúc

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp Nghĩa Mẹ

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp chữ Ngộ

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp Phúc Lộc Thọ

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp " Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp Phẩm An Lạc - Kinh phát cú

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp chữ Sống

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp Đại bi chú

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp chữ Tâm

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp Gia Tiên

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp Ma ha Bát Nhã

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp Cha Mẹ Con

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp chữ Trà

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp chữ Tết

Các Phẩm Kinh Pháp Cú

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm địa ngục"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm Thế gian"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm ngu si"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm hỷ ái"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm cấu uế"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm Tham Ai"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm Ác Hạnh"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm Chánh Đạo"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm Tinh Cần"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm An Lạc"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm Bà La Môn"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm Tâm Ý"


Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm hình phạt"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm Phẫn Nộ"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm Song Yếu"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm A La Hán"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm Tạp Lục"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm Già Yếu"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm Tỳ Kheo"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm Voi Rừng"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm tự ngã"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm muôn ngàn"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm Họa Hương"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm Phật Đà"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm Pháp Trục"

Tranh thư pháp
Tranh thư pháp "Phẩm Hiền Trí"
Trên đây là các tác phẩm tranh thư pháp của Đăng Học, nếu bạn có đóng góp gì thêm cho ông đồ viết thư pháp hết mực tài hoa này, hãy để lại comment ngay dưới bài viết hoặc liên hệ trực tiếp với thư pháp Thanh Phong để đề xuất bổ sung nhé.

DỊCH VỤ ÔNG ĐỒ

VIẾT THƯ PHÁP CHUYÊN NGHIỆP

LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY