video

Lớp học thư pháp gặp thầy Đăng Học tại Hà Nội

Ngày 1/6 vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra buổi hội thảo khoa học dành riêng cho những người có niềm đam mê thư pháp và chữ đẹp. Tại đây, thầy Vũ Đăng Học - Việt Thư Chi Bảo đã báo cáo tới toàn thể hội thảo về công trình nghiên cứu Việt Thư Luận của mìn…

Thanh Phong
Load More
That is All