biet nguoi biet ta

Chữ thư pháp đẹp: Biết người biết ta, đơn đao dự hội

Tác phẩm thư pháp đẹp: Biết người biết ta, đơn đao dự hội Quan Công, hay Quan Vũ, Quan Vân Trường được mọi người biết đến như một trong ngũ hộ tướng dưới trường Lưu Bị trong câu chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, một trong những tác phẩm tuyệt vời để l…

Thanh Phong
Load More
That is All