Chữ thư pháp đẹp: Biết người biết ta, đơn đao dự hội

Chữ thư pháp đẹp
Tác phẩm thư pháp đẹp: Biết người biết ta, đơn đao dự hội
Quan Công, hay Quan Vũ, Quan Vân Trường được mọi người biết đến như một trong ngũ hộ tướng dưới trường Lưu Bị trong câu chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, một trong những tác phẩm tuyệt vời để lại nhiều dấu ấn của tác giả La Quán Trung. Ở tác phẩm này, nhân vật Quan Vân Trường hiện lên như một người anh hùng có chí khí, gan góc, với sức khỏe địch muôn người, cưỡi trên lưng ngựa Xích Thố, tay cầm thanh Long Đao Yển Nguyệt, qua năm ải, chém sáu tướng, một mình đi thuyền sang đất Ngô để uống rượu bàn chuyện chính sự. Những giai thoại về ông khắc họa lên một con người, một nhân cách vô cùng tuyệt vời của đáng trai nam tử, bậc nghĩa khí trong thiên hạ.

Chữ thư pháp đẹp
Quan Vũ người Giải Lương, quận Hà Đông (nay là Vận Thành, tỉnh Sơn Tây). Tam Quốc ngoại truyện cho rằng ông là người Bồ châu.Ông cao chín thước (hơn 2 mét ngày nay), mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày tằm, râu dài hai thước, oai phong lẫm liệt. Theo Quan Đế minh thánh kinh, cụ nội Quan Vũ là Quan Long Phùng, ông nội Quan Vũ là Quan Thẩm (關審), tự là Vấn Chi (問之); cha ông là Quan Nghị (關毅), tự là Đạo Viễn (道遠).

Thời trẻ, Quan Vũ làm nghề bán đậu phụ. Tuy nhà nghèo, ông cũng được theo học cả văn lẫn võ. Ông là người vũ dũng, hào hiệp, ghét kẻ ác, thường bênh vực người yếu. Do bênh vực người khác mà ông phạm tội giết người, phải bỏ quê hương đến nương náu ở quận Trác.

Tại quận Trác, Quan Vũ đã gặp gỡ và trở nên thân thiết với Lưu Bị và Trương Phi. Ba người coi nhau như anh em, thề cùng sống chết có nhau.


Ở nhiều nơi, người ta đặt tượng Quan Công tại những chỗ trang trọng của ngôi nhà như phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng buôn bán, cốt là để cho mong muốn người khách thấy được gia chủ cũng là người có học vấn, có nghĩa khí, giữ chữ tín.

Có nhiều người cho rằng, việc Quan Vân Trường dám một mình qua sông để ngồi uống rượu với Lỗ Túc tiên sinh trong khi hai bên phục sẵn hơn 50 hộ vệ sẵn sàng lao ra giết ông được kể lại như một trong những tình tiết thể hiện ý chí kiên cường và hàm ý sâu xa cho câu nói "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng".

Câu chuyện Quan Vũ đơn đao dự hội


Chữ thư pháp đẹp
Lưu Bị chiếm lấy hai phần ba Kinh Châu nhưng cũng không thể ung dung ngồi hưởng thái bình. Phía Bắc, Tào Tháo luôn lăm le cất quân phục thù trận Xích Bích. Phía Đông, Tôn Quyền, Chu Du như hổ đói ngồi rình, chỉ hận không thể sống mái một phen với Lưu Bị, Gia Cát Lượng. Do vậy, tiếng là chiếm được Kinh Châu nhưng Lưu Bị vẫn phải hòa hoãn, cầu thân cùng Đông Ngô, đánh tiếng là mượn đất, lại cưới em gái của Tôn Quyền để thông gia hòa hảo. Đương nhiên Tôn Quyền không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận cắt đất cầu thân, tạm nuốt mối hận trong lòng.

Sau khi đẩy lùi đại binh phương Bắc, Ngô hầu Tôn Quyền không còn lo lắng đến Tào Tháo nữa. Trong lòng ông lúc này, Lưu Bị mới thực là kẻ nguy hiểm nhất. Từ chỗ không một mảnh đất cắm dùi, thua chạy liên miên từ Tân Dã đến Giang Hạ, Lưu Bị trong một đêm có được mấy quận Kinh Tương, sừng sững như hổ ngồi nhìn Trung Nguyên. Kinh Châu lại là hiểm địa sát nách Đông Ngô, Tôn Quyền làm sao không lo cho được.

Vậy nên, ông ba lần bảy lượt giục Lỗ Túc kiếm cớ sang sông đòi đất, thậm chí còn có lúc định phát binh đánh úp Kinh Châu. Lỗ Túc khi ấy làm Đại đô đốc thay Chu Du đã mất, vốn không thích chuyện can qua, chỉ một lòng duy trì hòa hảo liên minh hai nhà Tôn – Lưu.

Với cái nhìn đầy sắc sảo của mình, Lỗ Túc nhận ra rằng chỉ có liên kết với nhau, Tôn Lưu hai nhà mới cự được Tào Tháo ở mặt Bắc. Ngô và Thục chính là như răng với môi, tuy có lúc răng cắn phải môi nhưng quả thực không sống thiếu nhau được. Nếu liên minh tan vỡ, Tào Tháo với sức mạnh vượt trội của kỵ binh phương Bắc kéo xuống đủ sức đạp bằng hai nước như thế gió lốc quét lá vàng vậy.

Khi đối địch với Quan Vũ ở phía bên kia Trường Giang, Lỗ Túc luôn rất mềm mỏng, khéo léo, chủ động hòa đàm. Ở bên này sông, Quan Vũ ngày đêm thao luyện binh mã, Bắc cự Tào Tháo, Đông dè Tôn Ngô, phòng thủ vô cùng cẩn mật. Không còn cách nào khác, phía Đông Ngô bèn dùng kế mời Vân Trường sang sông uống rượu, định khống chế, uy hiếp, đòi trả đất bằng không thì ám sát.

Bên Đông Ngô cho Cam Ninh, Lã Mông phục sẵn 50 đao phủ ở tiệc rượu, phát thư mời Vân Trường sang sông hòa đàm. Được thư, Vân Trường chẳng cần suy nghĩ, lập tức đồng ý, y hẹn sang sông. Bộ tướng đều can không cho Vân Trường đi và cho rằng đây là tiệc Hồng Môn Yến (bữa tiệc nguy hiểm nổi tiếng lịch sử khi Hạng Vũ mời Lưu Bang đến dự). Tuy vậy, Vân Trường vẫn nhất nhất quyết đi, vác đao lên thuyền, chỉ dẫn theo mươi hộ vệ, chèo thuyền nhỏ, thuận gió sang sông.

Y hẹn, Quan Vũ một mình một đao, lên bờ uống rượu, nói cười vui vẻ, điềm nhiên như không. Lỗ Túc trên bàn tiệc nhắc đến chuyện đòi lại Kinh Châu, Vân Trường gạt đi mà rằng: “Đó là việc công nhà nước, trong tiệc rượu không nên nhắc đến làm chi!“. Khi Lỗ Túc quyết tâm căn vặn đến cùng, cho rằng Lưu Bị nói lời không giữ, Vân Trường nổi giận khẳng khái đáp: “Việc ở Ô Lâm, anh tôi xông pha mũi tên hòn đạn, cố sức để cùng phá giặc, có lẽ đâu khó nhọc mà không được thước đất nào? Túc hạ lại còn muốn đòi đất ư?“.

Thái độ dứt khoát ấy của Vân Trường không khỏi khiến các tướng Đông Ngô bất bình, 50 tay đao phủ phục sẵn dưới bàn tiệc, chỉ chực lao lên đoạt mạng ông. Nhưng Vân Trường vẫn điềm nhiên mời Lỗ Túc cạn chén, cuối cùng dắt tay Lỗ Túc, bước đi liêu xiêu, tiến thẳng ra bờ sông. Quân Ngô thấy Lỗ Túc bị Vân Trường tay kẹp Thanh Long đao dẫn đi như thế thì không dám nhúc nhích tiến đến, bất lực nhìn theo.

Ra đến bến sông, Quan Vũ để Lỗ Túc ngơ ngác ở lại bến nước, vén áo bào, ném long đao cho Chu Thương cầm, ung dung bước lên thuyền, thuận buồm về Kinh Châu. Gió thổi vun vút, con thuyền của Quan Vũ lướt đi như một mũi tên, phút chốc đã biến mất giữa làn sóng Trường Giang cuồn cuộn. Quân Ngô đứng sững người như phỗng đá trên bờ, Lỗ Túc cũng lắc đầu nhìn theo, im lặng chẳng nói gì, chỉ nghe tiếng cười sảng khoái, ung dung của Quan Vũ là còn vang mãi, hòa vào tiếng gió Trường Giang vọng đến.

Về tác phẩm thư pháp: Biết người biết ta, đơn đao dự hội

Chữ thư pháp đẹp
Là một trong những tác phẩm được mình thực hiện trong hơn một tiếng đồng hồ, tác phẩm thể hiện hình ảnh Quan Vân Trường đang cầm thanh Long Đao, thủ thế, thể hiện cái uy của một vị tướng oai hùng, nội dung "Biết người biết ta, đơn đạo dự hội" có ý chỉ việc không những chiến thắng được kẻ địch, mà còn có thể ung dung lao vào chỗ nguy hiểm và bước ra như dạo chơi trong sân.

Đôi điều về tác phẩm: Đây là tác phẩm thư pháp đầu tiên mình viết ra sau khi đăng lên có người đặt mua ngay lập tức, một trong những kỉ niệm rất đẹp mà có lẽ Thanh Phong sẽ không bao giờ quên được.

Chữ thư pháp đẹp
Chi tiết tác phẩm chữ thư pháp đẹp họa Quan Công:
Hình: Quan Vân Trường - Quan Công
Nội dung: Biết người biết ta, đơn đao dự hội
Bố cục: dạng trụ
Kích thước: 60x80
Chất liệu: Giấy dó
Chữ thư pháp đẹp

Nếu quý khách hàng muốn đặt mua tranh, hãy liên hệ với dịch vụ viết thư pháp của mình.

Gợi ý đọc thêm bài viết: Chữ thư pháp đẹp: Họa hổ họa bì nan họa cốt
Thư pháp Thanh Phong | Dịch vụ viết chữ thư pháp
SĐT: 0966 966 007


Thanh Phong

Xin chào các bạn, mình là một người thích viết lách và chia sẻ kinh nghiệm

Previous Post Next Post