chuyện viết thư pháp

Vừa ngắm trăng vừa kể chuyện viết thư pháp

Tác phẩm "Vọng nguyệt" Khi mới chập chững bước chân vào bộ môn nghệ thuật thư pháp Việt , tôi đã từng trải qua rất nhiều sự việc vô cùng lý thú, một vài sự việc phải nói rằng đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy vui, cũng có những điều mà mỗi…

Thanh Phong
Load More
That is All