chuyen viet thu phap

Thư pháp chữ Trí - Mẫu chữ Trí Tuệ, Minh Trí,...

Tìm hiểu về ý nghĩa chữ Trí Có nghĩa là sự khôn ngoan, thông tuệ của con người, hiểu vật, hiểu đời, trái với ngu dốt. Trí còn có nghĩa ám chỉ sự “nhiều mưu kế”, nhiều “tài khéo”. Trong cuộc sống, người có Trí thường là người phải học rộng, hiểu nhiề…

Thanh Phong

Vừa ngắm trăng vừa kể chuyện viết thư pháp

Tác phẩm "Vọng nguyệt" Khi mới chập chững bước chân vào bộ môn nghệ thuật thư pháp Việt , tôi đã từng trải qua rất nhiều sự việc vô cùng lý thú, một vài sự việc phải nói rằng đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy vui, cũng có những điều mà mỗi…

Thanh Phong
Load More
That is All