thu phap chu nhan

Tiến trình chữ Nhẫn của Thư pháp Thanh Phong

Bài viết này tổng hợp tất cả các chữ Nhẫn mà Thư pháp Thanh Phong đã viết từ trước đến nay, các bạn có thể xem và cảm nhận những thay đổi nhỏ lẻ trong quá trình phát triển của chữ Nhẫn thông qua các kỹ pháp mà mình sử dụng.  Hy vọng bài viết sẽ góp…

Thanh Phong

Chữ thư pháp đẹp: Nhẫn một chút sóng yên gió lặng

Bạn đang tìm kiếm một sản phẩm thư pháp chữ Nhẫn độc đáo, được thể hiện một cách hài hòa, đảm bảo được những yêu cầu về bố cục, nội dung, đáp ứng được những vấn đề liên quan đến việc thưởng thức tranh thư pháp và sở hữu đầy đủ bốn yếu tố: Thần, ý, t…

Thanh Phong
Load More
That is All