thu phap chu thuan

Thư pháp chữ Thuận kèm mẫu viết đẹp

Ý nghĩa của chữ Thuận Noi theo, men theo hay quy phục là những ý nghĩa được biết đến nhiều nhất của chữ này. Gốc của chữ trong tiếng Hán được cấu tạo từ một bộ Xuyên (dòng nước, dòng chảy) và một bộ Hiệt (phần đầu, trang, tờ) ý nói đến việc bắt buộc…

Thanh Phong
Load More
That is All