thu phap de

Chữ thư pháp đẹp: Mỗi con người

Tác phẩm: Mỗi con người Một tác phẩm mới của thư pháp Thanh Phong, kết hợp giữa vẽ và viết " http://blog.thuphapthanhphong.com/2018/03/tao-chu-thu-phap-theo-y-muon.html " để tạo nên bức thư họa thể hiện sinh động cho bài thơ "Mỗi…

Thanh Phong
Load More
That is All