thư pháp đẹp

Chữ thư pháp đẹp: Mỗi con người

Tác phẩm: Mỗi con người Một tác phẩm mới của thư pháp Thanh Phong, kết hợp giữa vẽ và viết " http://blog.thuphapthanhphong.com/2018/03/tao-chu-thu-phap-theo-y-muon.html " để tạo nên bức thư họa thể hiện sinh động cho bài thơ "Mỗi…

Thanh Phong

Chữ thư pháp đẹp: Ngộ

Chữ thư pháp đẹp: Ngộ Chữ Ngộ là một trong những chữ được nhiều người Việt Nam yêu thích, đặc biệt là đối với những ai đã từng tìm hiểu qua phật giáo, đạo giáo. Chữ Ngộ thể hiện cho sự sáng trí, sử dụng thư pháp về chữ ngộ cũng là một cách để …

Thanh Phong

Chữ thư pháp đẹp: Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà bởi vì lòng người ngại núi e sông

Chữ thư pháp đẹp: Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà bởi vì lòng người ngại núi e sông Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu một tác phẩm thư pháp đẹp mà mình mới viết, chữ thư pháp nội dung "Đường đi khó không phải v…

Thanh Phong
Load More
That is All