vòng tròn enso

Vòng tròn Enso thư pháp - Thư pháp Thanh Phong

Ý nghĩa của vòng tròn Zen (Enso)  Trong cuộc sống, vòng tròn enso là hình ảnh được rất nhiều người biết tới. Là hình ảnh hàm chứa vô vàn những ý nghĩa vi diệu, tuyệt vời.  Trong thư pháp, bất kể một chữ nào, cũng được tạo nên bởi các đường và các né…

Thanh Phong
Load More
That is All