tac pham thu phap

Chữ Thành thư pháp Việt đẹp - Thành công - Thành đạt - Thành tựu

Chữ Thành mang ý nghĩa gì? Chữ Thành mang ý nghĩa bức tường lớn bao quanh một khu vực, chủ yếu để phòng vệ. Trong thư pháp chữ “Thành” được sử dụng nhiều với ý nghĩa “tạo nên, cái khả dĩ, có thể đạt được” hay để ám chỉ sự đã xong “thành công”. Thàn…

Thanh Phong

Tác phẩm thư pháp: Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ

Một trong những điều mà một người đàn ông cần phải làm đó chính là tu thân. Bậc quân tử thường lấy tâm làm gốc, chính vì vậy những gì học được phải nhất thiết thu về nơi tâm khảm, tu thân rồi mới tề gia, tề gia rồi mới trị quốc, trị quốc rồi mới …

Thanh Phong
Load More
That is All