Khiêm Tốn

Bài viết hay từ mini game của Thư pháp Thanh Phong

Thời gian qua Thanh Phong có tổ chức một mini game nho nhỏ, có rất nhiều phần quà hấp dẫn giành cho mọi người khi tham gia mini game của Thư Pháp Thanh Phong. Phần quà đặc biệt gồm có: GIẢI NHẤT là một bức tranh thư pháp trên biểu gấm cao cấp cỡ l…

Thanh Phong

Tác phẩm thư pháp: Khiêm Tốn

Thời gian qua mình đã cùng bạn Phương ở Quảng Ninh thực hiện một tác phẩm thư pháp với nội dung chữ lớn (Đại tự) là Kiên Trì . Do yêu thích tác phẩm mà mình đã viết trước đó nên bạn ý quyết định đặt làm thêm một bức nữa để treo. Cảm giác của bản th…

Thanh Phong
Load More
That is All