tri nhân tri diện bất tri tâm

Chữ thư pháp đẹp: Họa hổ họa bì nan họa cốt

Hình ảnh của tác phẩm Tuyển tập các sản phẩm chữ thư pháp đẹp ngày hôm nay có thêm một tác phẩm mới mang tựa đề: Họa hổ họa bì nan họa cốt. Nguyên văn của câu ấy chính là: "Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm&qu…

Thanh Phong
Load More
That is All