Tuesday, November 21, 2017

An nhiên tự tại với đời mắt nhìn thế sự thảnh thơi nhẹ nhàng

Tác phẩm mới của mình, bức thư pháp với nội dung:
"An nhiên tự tại với đời, mắt nhìn thế sự thảnh thơi nhẹ nhàng."
Mời mọi người cùng thưởng lãm.
Quý khách muốn mua xin liên hệ SĐT: 0966966007

DỊCH VỤ ÔNG ĐỒ

VIẾT THƯ PHÁP CHUYÊN NGHIỆP

LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY