Chữ thư pháp đẹp: Quan Vân Trường
Nhân vật mà thư pháp Thanh Phong yêu thích nhất trong bộ truyện Tam Quốc diễn nghĩa của tác giả La Quán Trung chính là Quan Công, tức Quan Vân Trường. Ngay từ đầu cảnh ba anh em Lưu - Quan - Trương gặp nhau và kết nghĩa vườn đào, mình đã cảm thấy thích tính cách của nhân vật này, cho đến tận những tình tiết cuối cùng của bộ truyện, hình ảnh Quan Vân Trường vẫn luôn hiện lên trong tâm trí như là hình mẫu lý tưởng cho những người anh hùng thời chiến. Nếu như các bạn đã từng xem tác phẩm chữ thư pháp đẹp: "Biết người biết ta, đơn đao dự hội" mà mình đăng lên cách đây không lâu thì sẽ biết cái dũng của Quan Vân Trường không phải chỉ là cái dũng bốc đồng, sốc nổi, thấy kẻ địch là lao vào chém giết. Mà cái dũng của ông ở đây còn thể hiện ở cái quý trọng nhân tài, hiểu đời, hiểu người và luôn biết xét suy phải trái. Tuy rằng tính cách ngạo mạn của ông cũng khiến ông phải chịu một kết cục bi thảm nhưng những bài học ông để lại cho hậu thế và danh tiếng về một con người khảng khái, trọng tình trọng nghĩa vẫn được người sau kể lại thông qua các bài thơ, bài văn và các mẩu chuyện khác nhau.

Trong tác phẩm này, thư pháp Thanh Phong thể hiện hình ảnh Quan Vân Trường theo lối vẽ bút ý, phác thảo sơ qua, chỉ tập trung vào khuôn mặt và điệu bổ, dáng đứng, với nội dung thư pháp đi kèm là: 
Quải ấn phong kim từ Hán tướng
Tầm huynh diêu vọng viễn đồ hoàn
Mã kỵ Xích thố hành thiên lý
Đao Yển thanh long xuất ngũ quan.

Tức

Treo ấn, gói vàng, từ giã thừa tướng nhà Hán (Tào Tháo),
Đường xa mong tìm được anh.
Cỡi ngựa Xích thố đi ngàn dặm,
Cầm đao Thanh Long đi qua năm cửa ải.

Sự tích qua năm ải, chém sáu tướng vì mong muốn về lại với người anh Lưu Bị được người đời kể lại một cách hùng tráng như một trong những tình tiết vô cùng hấp dẫn làm nổi bật nên tính cách trọng nghĩa khí của Quan Công. Tôi sử dụng nội dung và hình ảnh này với hy vọng rằng đem lại cho người xem cảm giác về một nhân vật tự do, phóng khoáng nhưng vẫn anh dũng, kiều hùng.

Tác phẩm thư pháp Quan Vân Trường

Kích thước: 60 x80
Chất liệu: Giấy xuyến

Liên hệ ngay với thư pháp Thanh Phong để được tư vấn chọn mua sản phẩm tốt nhất!

Gợi ý đọc thêm bài viết: Chữ thư pháp đẹp: Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình
Thư pháp Thanh Phong | Viết thư pháp chuyên nghiệp
Chữ thư pháp đẹp: Bình ngô đại cáo
Bình ngô đại cáo là tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Trãi, được rất nhiều bạn trẻ biết tới như một bản hùng ca về những chiến công hiển hách mà quân đội dưới thời Bình Định vương Lê Lợi giành được trong đợt kháng chiến chống lại quân Minh. Tác phẩm đọc theo phiên âm Hán Việt toàn bộ là:

Đại thiên hành hóa hoàng thượng nhược viết:
Cái văn:
Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân,
Điếu phạt chi sư, mạc tiên khử bạo.
Duy ngã Đại Việt chi quốc,
Thực vi văn hiến chi bang.
Sơn xuyên chi phong vực ký thù,
Nam bắc chi phong tục diệc dị.
Tự Triệu Đinh Lý Trần chi triệu tạo ngã quốc,[1]
Dữ Hán Đường Tống Nguyên nhi các đế nhất phương.
Tuy cường nhược thì hữu bất đồng,
Nhi hào kiệt thế vị thường phạp.


Cố Lưu Cung tham công dĩ thủ bại,
Nhi Triệu Tiết hiếu đại dĩ xúc vong.
Toa Đô ký cầm ư Hàm Tử quan,
Ô Mã hựu ế ư Bạch Đằng hải.[2]
Kê chư vãng cổ,
Quyết hữu minh trưng.


Khoảnh nhân Hồ chính chi phiền hà,
Trí sử nhân tâm chi oán bạn.
Cuồng Minh tứ khích, nhân dĩ độc ngã dân;
Nguỵ đảng hoài gian, cánh dĩ mãi ngã quốc.
Hân thương sinh ư ngược diệm,
Hãm xích tử ư họa khanh.
Khi thiên võng dân, quỷ kế cái thiên vạn trạng;
Liên binh kết hấn, nẫm ác đãi nhị thập niên.
Bại nghĩa thương nhân, càn khôn ky hồ dục tức;
Trọng khoa hậu liễm, sơn trạch mỹ hữu kiết di.
Khai kim trường, tắc mạo lam chướng nhi phủ sơn đào sa,
Thái minh châu, tắc xúc giao long nhi hoàn yêu thộn hải.
Nhiễu dân thiết huyền lộc chi hãm tịnh,
Điễn vật chức thúy cầm chi võng la.
Côn trùng thảo mộc giai bất đắc dĩ toại kỳ sinh,
Quan quả điên liên câu bất hoạch dĩ an kỳ sở.
Tuấn sinh linh chi huyết dĩ nhuận kiệt hiệt chi vẫn nha;
Cực thổ mộc chi công dĩ sùng công tư chi giải vũ.
Châu lý chi chinh dao trọng khốn,
Lư diêm chi trữ trục giai không.
Quyết Đông Hải chi thủy bất túc dĩ trạc kỳ ô,
Khánh Nam Sơn chi trúc bất túc dĩ thư kỳ ác.
Thần dân chi sở cộng phẫn,
Thiên địa chi sở bất dung.
Dư:
Phấn tích Lam Sơn,
Thê thân hoang dã.
Niệm thế thù khởi khả cộng đái,
Thệ nghịch tặc nan dữ câu sinh.
Thống tâm tật thủ giả thùy thập dư niên,
Thường đảm ngọa tân giả cái phi nhất nhật.
Phát phẫn vong thực, mỗi nghiên đàm thao lược chi thư,
Tức cổ nghiệm kim, tế suy cứu hưng vong chi lý.
Đồ hồi chi chí
Ngộ mị bất vong.
Đương nghĩa kỳ sơ khởi chi thì,
Chính tặc thế phương trương chi nhật.
Nại dĩ:
Nhân tài thu diệp,
Tuấn kiệt thần tinh.
Bôn tẩu tiền hậu giả ký phạp kỳ nhân,
Mưu mô duy ác giả hựu quả kỳ trợ.
Đặc dĩ cứu dân chi niệm, mỗi uất uất nhi dục đông;
Cố ư đãi hiền chi xa, thường cấp cấp dĩ hư tả.
Nhiên kỳ:
Đắc nhân chi hiệu mang nhược vọng dương,
Do kỉ chi thành thậm ư chửng nịch.
Phẫn hung đồ chi vị diệt,
Niệm quốc bộ chi tao truân.
Linh Sơn chi thực tận kiêm tuần,
Khôi Huyện chi chúng vô nhất lữ.
Cái thiên dục khốn ngã dĩ giáng quyết nhiệm,
Cố dữ ích lệ chí dĩ tế vu nan.
Yết can vi kỳ, manh lệ chi đồ tứ tập;
Đầu giao hưởng sĩ, phụ tử chi binh nhất tâm.
Dĩ nhược chế cường, hoặc công nhân chi bất bị;
Dĩ quả địch chúng, thường thiết phục dĩ xuất kỳ.
Tốt năng:
Dĩ đại nghĩa nhi thắng hung tàn,
Dĩ chí nhân nhi dịch cường bạo.
Bồ Đằng chi đình khu điện xế,
Trà Lân chi trúc phá khôi phi.
Sĩ khí dĩ chi ích tăng,
Quân thanh dĩ chi đại chấn.
Trần Trí, Sơn Thọ văn phong nhi sỉ phách,
Lý An, Phương Chính giả tức dĩ thâu sinh.
Thừa thắng trường khu, Tây Kinh ký vị ngã hữu;
Tuyển binh tiến thủ, Đông Đô tận phục cựu cương.
Ninh Kiều chi huyết thành xuyên, lưu tinh vạn lý;
Tốt Động chi thi tích dã, di xú thiên niên.
Trần Hiệp tặc chi phúc tâm, ký kiêu kỳ thủ;
Lý Lượng tặc chi gian đố, hựu bạo quyết thi.
Vương Thông lý loạn nhi phần giả ích phần,
Mã Anh cứu đấu nhi nộ giả ích nộ.
Bỉ trí cùng nhi lực tận, thúc thủ đãi vong;
Ngã mưu phạt nhi tâm công, bất chiến tự khuất.
Vị bỉ tất dị tâm nhi cải lự,
Khởi ý phục tác nghiệt dĩ tốc cô.
Chấp nhất kỷ chi kiến, dĩ giá họa ư tha nhân,
Tham nhất thì chi công, dĩ di tiếu ư thiên hạ.

Toại linh Tuyên Đức chi giảo đồng, độc binh vô yếm;
Nhưng mệnh Thạnh Thăng chi nọa tướng, dĩ du cứu phần.
Đinh vị cửu nguyệt Liễu Thăng toại dẫn binh do Khâu Ôn nhi tiến,
Bản niên thập nguyệt Mộc Thạnh hựu phân đồ tự Vân Nam nhi lai.
Dư tiền ký tuyển binh tái hiểm dĩ tồi kỳ phong,
Dư hậu tái điều binh tiệt lộ dĩ đoạn kỳ thực.
Bản nguyệt thập bát nhật Liễu Thăng vị ngã quân sở công, kế trụy ư Chi Lăng chi dã;
Bản nguyệt nhị thập nhật Liễu Thăng hựu vị ngã quân sở bại, thân tử ư Mã Yên chi sơn.
Nhị thập ngũ nhật Bảo Định bá Lương Minh trận hãm nhi táng khu,
Nhị thập bát nhật Thượng thư Lý Khánh kế cùng nhi vẫn thủ.
Ngã toại nghênh nhận nhi giải,
Bỉ tự đảo qua tương công.
Kế nhi tứ diện thiêm binh dĩ bao vi,
Kỳ dĩ thập nguyệt trung tuần nhi điễn diệt.
Viên tuyển tỳ hưu chi sĩ,
Thân mệnh trảo nha chi thần.
Ẩm tượng nhi hà thủy càn,
Ma đao nhi sơn thạch khuyết.
Nhất cổ nhi kình khô ngạc đoạn,
Tái cổ nhi điểu tán quân kinh.
Quyết hội nghĩ ư băng đê,
Chấn cương phong ư cảo diệp.
Đô đốc Thôi Tụ tất hành nhi tống khoản,
Thượng thư Hoàng Phúc diện phược dĩ tựu cầm.
Cương thi tái Lạng Giang, Lạng Sơn chi đồ,
Chiến huyết xích Xương Giang, Bình Than chi thủy.
Phong vân vị chi biến sắc,
Nhật nguyệt thảm dĩ vô quang.
Kỳ Vân Nam binh vị ngã quân sở ách ư Lê Hoa, tự đỗng nghi hư hạt nhi tiên dĩ phá phủ;
Kỳ Mộc Thạnh chúng văn Liễu Thăng đại bại ư Cần Trạm, toại lận tạ bôn hội nhi cận đắc thoát thân.
Lãnh Câu chi huyết chử phiêu, giang thủy vị chi ô yết;
Đan Xá chi thi sơn tích, dã thảo vị chi ân hồng.
Lưỡng lộ cứu binh, ký bất toàn chủng nhi câu bại,
Các thành cùng khấu, diệc tương giải giáp dĩ xuất hàng.
Tặc thủ thành cầm, bỉ ký trạo ngạ hổ khất liên chi vĩ;
Thần võ bất sát, dư diệc thể thượng đế hiếu sinh chi tâm.
Tham tướng Phương Chính, Nội quan Mã Kỳ, tiên cấp hạm ngũ bách dư sưu, ký độ hải nhi do thả hồn phi phách tán;
Tổng binh Vương Thông, Tham chính Mã Anh, hựu cấp mã sổ thiên dư thất, dĩ hoàn quốc nhi ích tự cổ lật tâm kinh.
Bỉ ký uý tử tham sinh, nhi tu hảo hữu thành;
Dư dĩ toàn quân vi thượng, nhi dục dân chi đắc tức.
Phi duy mưu kế chi cực kỳ thâm viễn,
Cái diệc cổ kim chi sở vị kiến văn.
Xã tắc dĩ chi điện an,
Sơn xuyên dĩ chi cải quán.
Càn khôn ký bĩ nhi phục thái,
Nhật nguyệt ký hối nhi phục minh.
Vu dĩ khai vạn thế thái bình chi cơ,
Vu dĩ tuyết thiên cổ vô cùng chi sỉ.
Thị do thiên địa tổ tông chi linh, hữu dĩ mặc tương âm hựu, nhi trí nhiên dã.
Ô hô!
Nhất nhung đại định,
ngật thành vô cạnh chi công;
Tứ hải vĩnh thanh,
đản bố duy tân chi cáo.
Bá cáo hà nhĩ,
Hàm sử văn tri.

Thay trời hành hoá, hoàng thượng truyền rằng.
Từng nghe:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có.
Cho nên:
Lưu Cung tham công nên thất bại,
Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong,
Cửa Hàm tử bắt sống Toa Đô
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã
Việc xưa xem xét,
Chứng cớ còn ghi.
Vừa rồi:
Nhân họ Hồ chính sự phiền hà,
Để trong nước lòng dân oán hận.
Quân cuồng Minh thừa cơ gây hoạ,
Bọn gian tà bán nước cầu vinh.
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế,
Gây binh kết oán trải hai mươi năm.
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời,
Nặng thuế khoá sạch không đầm núi.
Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập thuồng luồng.
Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, khốn nỗi rừng sâu, nước độc.
Vét sản vật, bắt chim trả, chốn chốn lưới chăng,
Nhiễu nhân dân, bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt.
Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,
Nheo nhóc thay kẻ goá bụa khốn cùng.
Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán ;
Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa.
Nặng nề những núi phu phen,
Tan tác cả nghề canh cửi.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.
Lẽ nào trời đất dung tha,
Ai bảo thần nhân chịu được?

Ta đây:
Núi Lam sơn dấy nghĩa
Chốn hoang dã nương mình
Ngẫm thù lớn há đội trời chung
Căm giặc nước thề không cùng sống
Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời
Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối.
Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh,
Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ.
Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,
Chính lúc quân thù đang mạnh.
Lại ngặt vì:
Tuấn kiệt như sao buổi sớm,
Nhân tài như lá mùa thu,
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần,
Nơi duy ác hiếm người bàn bạc,
Tấm lòng cứu nước, vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông,
Cỗ xe cầu hiền, thường chăm chắm còn dành phía tả.
Thế mà:
Trông người, người càng vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta, ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đuối.
Phần vì giận quân thù ngang dọc,
Phần vì lo vận nước khó khăn,
Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần,
Lúc Khôi Huyện quân không một đội.
Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
Ta gắng trí khắc phục gian nan.
Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới
Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh,
Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều.
Trọn hay:
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo.
Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật,
Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay.
Sĩ khí đã hăng
Quân thanh càng mạnh.
Trần Trí, Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía,
Lý An, Phương Chính, nín thở cầu thoát thân.
Thừa thắng đuổi dài, Tây Kinh quân ta chiếm lại,
Tuyển binh tiến đánh, Đông Đô đất cũ thu về.
Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm
Tuỵ Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm.
Phúc tâm quân giặc Trần Hiệp đã phải bêu đầu
Mọt gian kẻ thù Lý Lượng cũng đành bỏ mạng.
Vương Thông gỡ thế nguy, mà đám lửa cháy lại càng cháy
Mã Anh cứu trận đánh mà quân ta hăng lại càng hăng.
Bó tay để đợi bại vong, giặc đã trí cùng lực kiệt,
Chẳng đánh mà người chịu khuất, ta đây mưu phạt tâm công.
Tưởng chúng biết lẽ ăn năn nên đã thay lòng đổi dạ
Ngờ đâu vẫn đương mưu tính lại còn chuốc tội gây oan.
Giữ ý kiến một người, gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác,
Tham công danh một lúc, để cười cho tất cả thế gian.
Bởi thế:
Thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng
Đồ nhút nhát Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy
Đinh mùi tháng chín, Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại
Năm ấy tháng mười, Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam tiến sang.
Ta trước đã điều binh thủ hiểm, chặt mũi tiên phong
Sau lại sai tướng chẹn đường, tuyệt nguồn lương thực
Ngày mười tám, trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế
Ngày hai mươi, trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu
Ngày hăm lăm, bá tước Lương Minh đại bại tử vong
Ngày hăm tám, thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn.
Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá
Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau
Lại thêm quân bốn mặt vây thành
Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc
Sĩ tốt kén người hùng hổ
Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh
Gươm mài đá, đá núi cũng mòn
Voi uống nước, nước sông phải cạn.
Đánh một trận, sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông.
Cơn gió to trút sạch lá khô,
Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.
Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội,
Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng.
Lạng Giang, Lạng Sơn, thây chất đầy đường
Xương Giang, Bình Than, máu trôi đỏ nước
Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi,
Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ
Bị ta chặn ở Lê Hoa, quân Vân Nam nghi ngờ khiếp vía mà vỡ mật!
Nghe Thăng thua ở Cần Trạm, quân Mộc Thạnh xéo lên nhau chạy để thoát thân.
Suối Lãnh Câu, máu chảy thành sông, nước sông nghẹn ngào tiếng khóc
Thành Đan Xá, thây chất thành núi, cỏ nội đầm đìa máu đen.
Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp,
Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng
Tướng giặc bị cầm tù, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng
Thần Vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh
Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,
Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run.
Họ đã tham sống sợ chết mà hoà hiếu thực lòng
Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.
Chẳng những mưu kế kì diệu
Cũng là chưa thấy xưa nay
Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
Muôn thuở nền thái bình vững chắc
Âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;
Than ôi!
Một cỗ nhung y chiến thắng,
Nên công oanh liệt ngàn năm
Bốn phương biển cả thanh bình,
Ban chiếu duy tân khắp chốn.
Xa gần bá cáo,
Ai nấy đều hay.

Trong tác phẩm này, thư pháp Thanh Phong chỉ đưa một đoạn trong tác phẩm ấy theo bản dịch của tác giả Ngô Tất Tố. Với nội dung chính như sau:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có.

Phần họa phía dưới tác phẩm là hình ảnh của cụ Nguyễn Trãi theo tư liệu tham khảo từ trên mạng. Toàn bộ tác phẩm này được mình hoàn thành trong vòng 2 tiếng, được viết trên chất liệu giấy xuyến kích thước 60x80

Phần Nhàn chương đề: Cốt cách thanh tân
Phần Yêu chương là dấu vân tay của Thư pháp Thanh Phong (Một đặc điểm trong phong cách sáng tạo của mình)
Và phần Danh chương là bút danh (Thanh Phong)
Chữ thư pháp đẹp theo ý muốn được thể hiện theo bố cục dạng trụ theo lối viết thủy thể nhẹ nhàng, phóng khoáng.

Ý nghĩa của tác phẩm

Mình lấy phần đầu của bài cáo để đưa vào tác phẩm với mong muốn rằng đối với những người mới bắt đầu làm việc gì đó, luôn luôn hiện hữu những khó khăn trắc trở phía trước, nhưng nếu bạn cố gắng phấn đấu hết khả năng, sử dụng tất cả tinh thần và niềm đam mê của mình cho những thứ bạn yêu quý thì đại sự sẽ thành, công danh sẽ đến. Bên cạnh đó, nội dung của bài thơ còn mang ý nghĩa rất lớn cho những người làm chính trị. Quan điểm lấy dân làm gốc đã được rất nhiều người biết đến, một điển hình lớn và sáng cho tư tưởng này chính là chủ tịch Hồ Chí Minh, người luôn luôn nhắc nhở và làm gương cho người khác về tinh thần cầu thị, gần dân, yêu thương dân chúng. 8 câu thơ sau cũng để thể hiện tinh thần yêu nước và quý trọng hiền tài. Mình rất hy vọng rằng, tác phẩm này sẽ làm hài lòng quý vị độc giả đam mê thư pháp. Để đặt mua sản phẩm hoặc mong muốn tư vấn miễn phí, hãy liên hệ ngay với mình thông qua phần bình luận phía dưới hoặc gọi điện trực tiếp vào số 0966966007

Gợi ý đọc thêm bài viết: Chữ thư pháp đẹp: Quan Vân Trường

Thư pháp Thanh Phong | Dịch vụ viết thư pháp chuyên nghiệp
Chữ "Tín" là một trong những chữ đứng trong ngũ thường "Nhân", "Lễ", "Nghĩa", "Trí", "Tín". Người ta biết đến chữ "Tín" với ý nghĩa là khả năng giữ được hành động đi theo đúng với lời nói, người trọng chữ tín tức là người luôn luôn nói đi đôi với làm, đã hứa điều gì là sẽ làm cho tới cùng, làm hết khả năng và giữ đúng giao ước.

Có một câu chuyện “Ba nghìn dặm không mất tín”, kể về hai người bạn gặp nhau vào khoảng đầu mùa xuân. Trước khi chia tay, chủ nhà hỏi người bạn của mình rằng, khi nào thì lại đến chơi. Người bạn kia hẹn vào tết Trung thu sẽ tới để hai người cùng ngắm trăng.

Đến tết Trung thu, chủ nhà mang rượu và thức ăn ra hoa viên sau nhà, không ăn không uống mà kiên trì ngồi chờ bạn đến. Đến lúc gần tới canh 3, người bạn kia quả nhiên đi đến, đứng ngoài cửa hoa viên hỏi: “Hiện tại chưa qua canh 3 nên vẫn tính đang là ngày rằm chứ?”.

Chủ nhà trả lời bạn: “Chưa qua, chưa qua, đương nhiên vẫn là rằm tháng tám rồi. Tôi biết rõ ngài nhất định sẽ đến, bởi vì trong trí nhớ của tôi thì ngài chưa thất tín với tôi bao giờ. Xin mời, mau vào cùng tôi uống rượu ngắm trăng”. Chủ nhà nói xong liền chạy lại cổng của hoa viên mời bạn.

Người bạn vội nói: “Xin ngài đừng qua đây! Vì gặp chuyện đặc biệt nên ta không thể gặp ngài đúng hẹn. Ta từng nghe có người nói, con người mà trút bỏ đi thân thể rồi thì chỉ trong tích tắc, nguyên thần có thể đi ngàn dặm đường. Cho nên, vào canh hai ta đã trút bỏ đi thân thể của mình để có thể đi ba nghìn dặm đến đây trước canh ba. Giờ ta đã ở đây rồi, xem ra lời ấy cũng không phải hư truyền. Ta với ngài giờ đã là Âm Dương cách biệt, nhưng dù sao thì ta cũng đã giữ được lời hứa với ngài”.

Người bạn trong câu chuyện này đã đặt chữ tín ở vị trí trọng yếu nhất, thậm chí còn cao hơn cả tính mạng của mình.

Chữ tín trong cuộc sống hiện đại có một vị trí rất quan trọng, đối với mỗi người, giữ chữ tín sẽ mang lại cho họ khả năng thành công cao vì mang lại sự tin tưởng cho người khác. Trong dân gian, người ta thường nói "Một lần bất tín, vạn lần bất tin", người giữ được chữ tín luôn là người đáng nể, được mọi người tin tưởng và giao phó những trách nhiệm quan trọng. Thậm chí trong lịch sử, những người có "lời nói tựa ngàn vàng", biết trọng chữ tín chỉ cần nói ra là đã được người khác giúp đỡ. Trong bài viết ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn chữ thư pháp đẹp tôi mới thực hiện, chữ "Tín"

Nội dung tác phẩm thư pháp chữ "Tín"

- Đại tự: Chữ "Tín"
- Tiểu tự: Cuộc đời bao khúc bể dâu/ Trao nhau chữ tín bạc đầu phúc duyên
Chất liệu: Giấy xuyến
Kích thước: 60x80
Tác phẩm thư pháp chữ: "Tín"
Tác phẩm được thực hiện theo lối viết mộc mạc, giản đơn, thể chữ thanh thoát, bố cục theo chiều dọc tiểu tự đặt bên bổ trợ cho nội dung chính, thể hiện sự chắc chắn nhưng vẫn phóng khoáng, giản dị.

Cuộc đời bao khúc bể dâu
Trao nhau chữ tín bạc đầu phúc duyên

Câu thơ thể hiện rằng mặc dù cuộc đời chúng ta trải qua nhiều sóng gió, không biết được điều gì sẽ xảy ran phía trước, có những khó khăn có những thử thách, lúc lên trầm, khi xuống bổng, nhưng đối với những người biết trọng chữ tín, biệt đặt chữ tín làm trọng thì mãi mãi được hưởng phúc, mãi mãi tìm được cái nhân duyên trong cuộc sống, đó là lòng tin, đó là sự yêu mến của mọi người đối với bản thân mình. Sẽ thế nào nếu bản thân ta sống mà không ai tin tưởng, giống như câu chuyện về cậu bé chăn cừu chỉ biết nói dóc mọi người về con sói tham ăn, để rồi đến khi con sói tới thật thì không còn một ai giúp đỡ.

Đối với bất cứ ai mong muốn sở hữu tác phẩm thư pháp chữ "Tín" hãy liên hệ ngay với mình để được tư vấn chọn mua trong thời gian sớm nhất

Gợi ý đọc thêm bài viết: Chữ thư pháp đẹp: Bình ngô đại cáo
Thư pháp Thanh Phong | Dịch vụ ông đồ
SĐT: 0966 966 007
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó, sao không tròn ngay tự trong tâm... Đây là những câu thơ đầy ý nghĩa được rất nhiều các bạn trẻ biết đến, bài thơ của tác giả Lưu Quang Vũ không những mang đến cho ta một cái nhìn mới về thế giới, mà còn giúp chúng ta cảm thấy được cuộc sống này có thêm thật nhiều những giá trị.

Tôi vẫn nhớ một câu chyện như thế này:

Trong tiết thể dục ngày hôm đó, thầy giáo gọi tất cả các học sinh ra và sắp xếp họ thành một hàng, thầy giáo bắt đầu ra luật:

"Người chiến thắng cuộc đua này sẽ nhận được một phần thưởng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng! Ai muốn chơi nào?"

Cả đám học sinh nhao nhao lên để được trở thành người tham gia cuộc chơi. Thầy đều cho tất cả được tham gia, tuy nhiên thầy nói tiếp:

"Bây giờ, nếu bất cứ ai trong số các em đạt được tiêu chí mà thầy sắp nói ra sau đây, sẽ bước hai bước lên phía trước, những ai không nằm trong các tiêu chuẩn, xin hãy đứng yên. "

Đám học sinh ngơ ngác nhìn nhau rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Thầy giáo bắt đầu đưa ra các tiêu chí:

- Ai trong số các em hiện nay bố mẹ vẫn còn sống cùng với nhau, hoặc được sống với cả bố và mẹ, bước lên 2 bước! - Một số học sinh rất lớn bước lên

- Ai trong số các em được học ở trường tư, bước lên 2 bước! - Một số học sinh nữa bước lên

- Ai trong số các em không cần phải suy nghĩ xem ngày mai ăn gì, bước lên 2 bước! - Lại một số học sinh nữa bước lên.

- Và bây giờ! Các em phía trên hãy quay lại.

Các học sinh làm theo như thầy nói. Và lúc này thầy bắt đầu giảng giải:
- Các em ak, trong cuộc sống chúng ta hay suy nghĩ rằng bản thân mình gặp phải những thứ rất phiền phức, phải đi học, bị bố mẹ bắt ăn cái này, uống cái kia,... nhưng các em hãy nhìn về phía những người ở dưới mình, các em có một cuộc sống hơn họ rất nhiều. Tuy nhiên trong "cuộc đua" này, các em vẫn phải sống theo cách của các em, và những người kia vẫn phải sống theo cách của họ. Thầy dám cá chắc rằng, nếu các em ở ngang hàng với những người phía dưới, các em sẽ bị họ cho "hít khói" trong cuộc đua này. Chính vì thế, với những người có một cơ hội sống tốt, các em hãy biết trân trọng nó, yêu quý nó như chính hiện tại các em đang thấy, và đối với những ai có xuất phát kém hơn, cuộc sống đã khiến cho các em trưởng thành hơn rất nhiều, và chắc chắn các em mạnh mẽ hơn những người khác, từng trải hơn những người khác. Và bây giờ, khi thầy đếm đến 3, hãy chạy thật nhanh về đích nhé.

Thầy giáo đếm đến ba và tất cả cùng nhau chạy về phía tấm dải trắng căng ngang đường chạy... trong nước mắt.

Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.

Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Đâu chỉ dành cho một riêng ai.

(Lưu Quang Vũ)
Tác phẩm chữ thư pháp đẹp: Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó, sao ta không trong ngay tự trong tâm
Chất liệu: Giấy dó truyền thống
Kích thước: 60x80 cm

Gợi ý đọc thêm bài viết: Chữ thư pháp đẹp: Tín
Thư pháp Thanh Phong | Dịch vụ viết thư pháp tại Hà Nội
Chữ thư pháp đẹp: Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng bà chữ tài
Tác phẩm chữ thư pháp đẹp: Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.

Một trong những câu thơ được nhiều người biết đến của đại thi hào Nguyễn Du chính là câu "Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Chẳng những câu thơ này sâu sắc, bao trùm thật nhiều ý nghĩa sâu xa, mà qua đó ta mới thấy cái tài năng, trình độ học vấn của Nguyễn Du thật rộng lớn biết chừng nào.

Thiện căn tức là cái tốt, cái đẹp, cái bản lề cho gianh giới giữa thiện và ác, mà chỉ cần vượt qua cái bản lề ấy, chúng ta đã trở thành một người hoàn toàn khác. Nhưng tại sao Nguyễn Du lại nói rằng "Thiện căn ở tại lòng ta", có phải chăng việc chúng ta mong muốn trở thành người tốt lại dễ dàng đạt được đến như thế? Có phải chăng chúng ta cứ nghĩ mình là người tốt thì chúng ta sẽ tốt hay không?

Thực tế cho thấy ngay chính trong thời điểm hiện tại, bất cứ ai sống cũng đều muốn hướng thiện, nhưng vì cuộc sống tất bật, bon chen, rồi nào là những điều khiến cho chúng ta phải suy nghĩ, tính toán, như tiền ăn, tiền nhà, tiền điện thoại, tiền ngoại giao, vân vân và mây mây những thứ khác mà khiến cho mỗi chúng ta, mỗi khi đứng trước đèn đỏ thì cố vượt nhanh hơn một tý, nếu không thấy ai thì cứ vứt ra ra một chút. Và trong lòng ta tự nhủ rằng đó là việc của ta hoặc "Chẳng ai thấy đâu mà lo", và rồi chính những suy nghĩ vô minh ấy đưa chúng ta từ suy nghĩ tới hành động, từ hành động đến thói quen, từ thói quen ta nhận về một tính cách không mấy tốt đẹp. Thiện căn ở tại lòng ta, đó chính là câu nói thể hiện cái tuyệt diệu trong cách suy nghĩ của Nguyên Du, đại thi hào. Nếu ta biết trân quý những điều tốt đẹp, biết xét suy điều phải trái, biết chậm lại một chút thì chắc chắn chúng ta có quyền lựa chọn đi theo hướng nào. Đó không phải là từ trong tâm ta hay sao?

Bởi vậy mà Nguyễn Du mới đề cao chữ tâm, coi chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài là như thế. Một người có tài giỏi đến mấy nhưng không có tâm chỉ là kẻ vô dụng, một người có cái tâm sáng nhưng ít tài thì làm việc gì cũng khó.
Chữ thư pháp đẹp: Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng bà chữ tài

Tác phẩm chữ thư pháp đẹp: Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Kích thước: 60 x 80
Chất liệu: Giấy dó
Hãy liên hệ ngay với thư pháp Thanh Phong để được tư vấn chọn mua sản phẩm ưng ý nhất cho mình.

Gợi ý đọc thêm bài viết: Chữ thư pháp đẹp: Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó, sao không tròn ngay tự ở trong tâm
SĐT: 0966 966 007
Chữ thư pháp đẹp: Quan thế âm bồ tát
Tác phẩm: Quan thế âm bồ tát
"Ngự trên tòa đá uy nghi
Liên hoa tay vẫy diệu kỳ tầm thinh
Ấn cát tường xóa vô minh
Cứu khổ cứu nạn hàm linh nương về."

Không liên quan lắm những mong bạn hãy giành ra ít phút để đọc bài viết sau

CÓ BAO GIỜ BẠN TỰ HỎI MÌNH SINH RA ĐỂ LÀM GÌ?


Nếu một ngày kia mình không còn nữa, thì có ảnh hưởng đến ai không? Thì thời gian vẫn trôi, thì mặt trời vẫn mọc, thì những vì tinh tú cũng đâu ngừng sáng, thì người ta vẫn còn sống đó thôi. Vậy mình sinh ra để làm gì khi sự tồn tại của mình quả không cần thiết?

Này bạn ạ, sao lại không cần thiết khi mà bản thân mình là một tuyệt tác của thượng đế, không có ai giống mình và mình cũng chẳng giống bất cứ một ai. Bạn là một cá nhân đặc biệt với bản chất không hề giống với 7 tỷ người đang tồn tại trên trái đất này. Mình biết có những lúc bạn buồn, và chắc chắn chúng ta biết rằng niềm vui thì dễ quên đi, còn nỗi buồn thì khó lắm. Thế nhưng những lúc như vậy, hãy nhớ những điều sau đây:

- Bạn phải sống để điều đầu tiên được thấy là giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ và nụ cười của cha, sau 9 tháng 10 ngày chuẩn bi cho hành trình dài đằng đẵng trước mắt. Bạn phải sống để đền đáp lại tình thương và công ơn trời biển của những người đã mang đến cho bạn cuộc đời này.

Bạn phải sống vì sự có mặt của bạn trên cuộc đời này là một món quà có giá trị vô cùng đặc biệt cho một ai đó. Và nếu như bạn đột nhiên biến mất thì đó sẽ là một sự mất mát vô cùng to lớn, thậm chí là không có gì có thể bù đắp được.

Bạn phải sống để cảm nhận được những rung động đầu đời, và những trải nghiệm tuyệt vời, khi mà con tim đập loạn nhịp khi được yêu và yêu, khi gần như chạm tới thành công trước mắt, khi bạn được nỗ lực không ngừng để giành lấy hạnh phúc cho riêng mình và khiến cho người khác cảm thấy vui lây.

Bạn phải sống để khi bạn sinh con, để cái, bạn lại cảm nhận được tình yêu thương, hiểu được thế nào là những khó khăn, khổ cực mà ngày xưa cha mẹ mình đã từng trải qua, hiểu được thế nào là sự tự hào khi bạn cất lên tiếng khóc chào đời. Và bạn phải sống, vì cuộc sống là một điều lớn lao giành cho bạn, chính vì thế, đừng phí phạm cuộc sống của mình.
Ta đâu phải chỉ sống cho bản thân mình, mà sinh ra là để sống cùng những người khác, sinh ra để yêu thương và sinh ra để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Bạn sống vì bạn là niềm hạnh phúc, tự hào và bạn biết rằng:

"Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim"

Thông tin sản phẩm:

Chữ thư pháp đẹp: Quan thế âm bồ tát
Chữ thư pháp đẹp: Quan thế âm bồ tát
Nội dung:
"Ngự trên tòa đá uy nghi
Liên hoa tay vẫy diệu kỳ tầm thinh
Ấn cát tường xóa vô minh
Cứu khổ cứu nạn hàm linh nương về."
Kích thước: 60x80
Chất liệu: Giấy dó truyền thống
Liên hệ: 

0966 966 007

Thế gian khổ ai vô biên
Thị phi nhân ngã chẳng yên cõi lòng
Người người tranh đấu sống còn
Nhà nhà giành giật ôi thôi não nề.

Khóc than tiếng vọng bốn bề
Nào ai thấu tỏ vỗ về ủi an
Niềm vui hạnh phúc mỏng manh
Khổ đau chất ngất ngập tràn nơi nơi.

Lành thay Bồ Tát hiện đời
Sinh ra giữa cõi loài người ngổn ngang
Trải bao khó nhọc tu hành
Quan Âm Bồ Tát cũng thành thượng nhân.

Lắng nghe tiếng vọng gian trần
Khuyên người tu tập thoát dần khổ đau
Quán rằng ngũ uẩn giai không
Tức thì vượt thoát cõi lòng tịnh thanh.

Lành thay Pháp lạc người ban
Giản đơn hay biết lắng nghe tiếng lời
Không ưa không ghét hỡi người
Tánh nghe luôn hiện nơi người đó thôi.

Nhận ra chân thật cái tôi
Chỉ là huyễn hóa nào đâu thật mình
Không nhân không ngã không hình
Hư không trùm khắp cõi tình sáng trong.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. _()_

---------------------------
Gợi ý đọc thêm bài viết: Chữ thư pháp đẹp: Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
Thư pháp Thanh Phong | Dịch vụ ông đồ viết thư pháp
SĐT: 0966 966 007
Chữ thư pháp đẹp: Khi cơ hội đến phải hành động ngay
Hình ảnh tác phẩm: Khi cơ hội đến phải hành động ngay
Tuyển tập những tác phẩm chữ thư pháp đẹp ngày hôm nay sẽ có thêm một bức họa nữa do mình viết, bức thư họa "Khi cơ hội đến phải hành động ngay".
Trong cuộc sống có thể chúng ta sẽ gặp vô vàn những cơ hội và những cơ hội ấy không dễ có được. trong những cơ hội mà chúng ta đối mặt, việc chớp lấy cơ hội để giành được chiến thắng cuối cùng luôn là yêu tố quyết định liên quan đến thành công của mỗi con người. Vậy khi nào chúng ta nên hành động? Có nhiều người để cho cơ hội qua đi rồi mới bắt tay vào thực hiện công việc, để rồi dẫn đến thất bại đắng cay, điều này thật là uổng phí.

Tác phẩm vẽ hình một chú chim đại bàng khi mới bắt đầu lao xuống bắt mồi, thể hiện cho tinh thần sẵn sàng chớp lấy thời cơ và ý chi quyết thắng, với nội dung được trình bày theo thể dọc, thẳng thắn như một với một là hai, giúp cho hình ảnh và con chữ càng trở nên hòa quyện. Bên cạnh đó, hình tượng con chim đại bàng giống như chữ "Vô". Một trong những hình tượng thể hiện sự tham gia vào những công việc, hoạt động trong cuộc sống

Chi tiết tác phẩm: 

Hình ảnh: Đại Bàng
Nội dung: Khi cơ hội đến phải hành động ngay
Kích thước: 60x80
Chất liệu: Giấy dó truyền thống

Liên hệ ngay với Thanh Phong

Qua SĐT: 0966 966 007
Fanpage: https://www.facebook.com/thuphapthanhphong

Gợi ý đọc thêm bài viết: Chữ thư pháp đẹp: Quan thế âm bồ tát

Thư pháp Thanh Phong rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Chữ thư pháp đẹp: Họa hổ họa bì nan họa cốt
Hình ảnh của tác phẩm
Tuyển tập các sản phẩm chữ thư pháp đẹp ngày hôm nay có thêm một tác phẩm mới mang tựa đề: Họa hổ họa bì nan họa cốt.
Nguyên văn của câu ấy chính là:

"Họa hổ, họa bì, nan họa cốtTri nhân, tri diện, bất tri tâm" 

Câu này có nghĩa là trong cuộc sống chúng ta có thể vẽ được hổ, vẽ được vẻ bề ngoài nhưng rất khó có thể nào vẽ được xương, gặp người ở ngoài đời, chỉ nhìn được nét mặt, khó nhìn được tính cách.

Thật vậy, đôi khi chúng ta có thể nhìn thấy nhiều người, thấy họ làm nhiều việc khác nhau nhưng lại không thể biết được trong tâm họ nghĩ gì, vì thế nên nó mới tạo nên sự đa dạng, biến hóa trong cuộc sống. Cũng vì thế mà nó khiến cho chúng ta cảm thấy quý trọng tình bạn hơn bao giờ hết, vì để hiểu được bản thân mình đã khó, hiểu được người khác còn khó hơn gấp vạn lần, ấy vậy mà chúng ta có thể hiểu được một người chứng tỏ rằng người đó đã có một vị trí rất quan trọng trong lòng chúng ta vậy. 

Họa hổ, họa bì nan họa cốt
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm

Là một trong những câu nói vô cùng sâu sắc và thâm thúy mà người xưa để lại cho chúng ta. Câu nói ấy thể hiện sự khôn ngoan trong cách nhìn nhận cuộc đời, cảnh giác trước mọi sự việc hiển hiện ra trong trước mắt. Đôi khi có những người tốt với ta thật, nhưng lại đang mang trong bụng những ý nghĩ xấu xa thì chính chúng ta cũng phải thực sự đề phòng. Mặt khác có những người tưởng chừng như rất ác, nhưng thực sự việc làm và suy nghĩ của họ lại giúp đỡ cho nhiều người thì ta lại phải thông cảm, hiểu cho họ để yêu quý họ hơn.

Tác phẩm họa hổ, họa bì nan họa cốt được kết hợp với hình ảnh một chú hổ dũng mãnh đang ngồi phục quay đầu lại thể hiện được sự dũng mãnh và cảnh giác trước mọi sự việc đang diễn ra.

Chi tiết tác phẩm:
- Kích thước: 60x80
- Chất liệu: Giấy dó truyền thống
- Nội dung:
"Họa hổ, họa bì nan họa cốt
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm"

------------------------------------------------
Gợi ý đọc thêm bài viết: "Chữ thư pháp đẹp: Khi cơ hội đến phải hành động ngay"

Thư pháp Thanh Phong | Dịch vụ viết thư pháp
SĐT: 0966 966 007
Chữ thư pháp đẹp
Tác phẩm thư pháp đẹp: Biết người biết ta, đơn đao dự hội
Quan Công, hay Quan Vũ, Quan Vân Trường được mọi người biết đến như một trong ngũ hộ tướng dưới trường Lưu Bị trong câu chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, một trong những tác phẩm tuyệt vời để lại nhiều dấu ấn của tác giả La Quán Trung. Ở tác phẩm này, nhân vật Quan Vân Trường hiện lên như một người anh hùng có chí khí, gan góc, với sức khỏe địch muôn người, cưỡi trên lưng ngựa Xích Thố, tay cầm thanh Long Đao Yển Nguyệt, qua năm ải, chém sáu tướng, một mình đi thuyền sang đất Ngô để uống rượu bàn chuyện chính sự. Những giai thoại về ông khắc họa lên một con người, một nhân cách vô cùng tuyệt vời của đáng trai nam tử, bậc nghĩa khí trong thiên hạ.

Chữ thư pháp đẹp
Quan Vũ người Giải Lương, quận Hà Đông (nay là Vận Thành, tỉnh Sơn Tây). Tam Quốc ngoại truyện cho rằng ông là người Bồ châu.Ông cao chín thước (hơn 2 mét ngày nay), mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày tằm, râu dài hai thước, oai phong lẫm liệt. Theo Quan Đế minh thánh kinh, cụ nội Quan Vũ là Quan Long Phùng, ông nội Quan Vũ là Quan Thẩm (關審), tự là Vấn Chi (問之); cha ông là Quan Nghị (關毅), tự là Đạo Viễn (道遠).

Thời trẻ, Quan Vũ làm nghề bán đậu phụ. Tuy nhà nghèo, ông cũng được theo học cả văn lẫn võ. Ông là người vũ dũng, hào hiệp, ghét kẻ ác, thường bênh vực người yếu. Do bênh vực người khác mà ông phạm tội giết người, phải bỏ quê hương đến nương náu ở quận Trác.

Tại quận Trác, Quan Vũ đã gặp gỡ và trở nên thân thiết với Lưu Bị và Trương Phi. Ba người coi nhau như anh em, thề cùng sống chết có nhau.


Ở nhiều nơi, người ta đặt tượng Quan Công tại những chỗ trang trọng của ngôi nhà như phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng buôn bán, cốt là để cho mong muốn người khách thấy được gia chủ cũng là người có học vấn, có nghĩa khí, giữ chữ tín.

Có nhiều người cho rằng, việc Quan Vân Trường dám một mình qua sông để ngồi uống rượu với Lỗ Túc tiên sinh trong khi hai bên phục sẵn hơn 50 hộ vệ sẵn sàng lao ra giết ông được kể lại như một trong những tình tiết thể hiện ý chí kiên cường và hàm ý sâu xa cho câu nói "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng".

Câu chuyện Quan Vũ đơn đao dự hội


Chữ thư pháp đẹp
Lưu Bị chiếm lấy hai phần ba Kinh Châu nhưng cũng không thể ung dung ngồi hưởng thái bình. Phía Bắc, Tào Tháo luôn lăm le cất quân phục thù trận Xích Bích. Phía Đông, Tôn Quyền, Chu Du như hổ đói ngồi rình, chỉ hận không thể sống mái một phen với Lưu Bị, Gia Cát Lượng. Do vậy, tiếng là chiếm được Kinh Châu nhưng Lưu Bị vẫn phải hòa hoãn, cầu thân cùng Đông Ngô, đánh tiếng là mượn đất, lại cưới em gái của Tôn Quyền để thông gia hòa hảo. Đương nhiên Tôn Quyền không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận cắt đất cầu thân, tạm nuốt mối hận trong lòng.

Sau khi đẩy lùi đại binh phương Bắc, Ngô hầu Tôn Quyền không còn lo lắng đến Tào Tháo nữa. Trong lòng ông lúc này, Lưu Bị mới thực là kẻ nguy hiểm nhất. Từ chỗ không một mảnh đất cắm dùi, thua chạy liên miên từ Tân Dã đến Giang Hạ, Lưu Bị trong một đêm có được mấy quận Kinh Tương, sừng sững như hổ ngồi nhìn Trung Nguyên. Kinh Châu lại là hiểm địa sát nách Đông Ngô, Tôn Quyền làm sao không lo cho được.

Vậy nên, ông ba lần bảy lượt giục Lỗ Túc kiếm cớ sang sông đòi đất, thậm chí còn có lúc định phát binh đánh úp Kinh Châu. Lỗ Túc khi ấy làm Đại đô đốc thay Chu Du đã mất, vốn không thích chuyện can qua, chỉ một lòng duy trì hòa hảo liên minh hai nhà Tôn – Lưu.

Với cái nhìn đầy sắc sảo của mình, Lỗ Túc nhận ra rằng chỉ có liên kết với nhau, Tôn Lưu hai nhà mới cự được Tào Tháo ở mặt Bắc. Ngô và Thục chính là như răng với môi, tuy có lúc răng cắn phải môi nhưng quả thực không sống thiếu nhau được. Nếu liên minh tan vỡ, Tào Tháo với sức mạnh vượt trội của kỵ binh phương Bắc kéo xuống đủ sức đạp bằng hai nước như thế gió lốc quét lá vàng vậy.

Khi đối địch với Quan Vũ ở phía bên kia Trường Giang, Lỗ Túc luôn rất mềm mỏng, khéo léo, chủ động hòa đàm. Ở bên này sông, Quan Vũ ngày đêm thao luyện binh mã, Bắc cự Tào Tháo, Đông dè Tôn Ngô, phòng thủ vô cùng cẩn mật. Không còn cách nào khác, phía Đông Ngô bèn dùng kế mời Vân Trường sang sông uống rượu, định khống chế, uy hiếp, đòi trả đất bằng không thì ám sát.

Bên Đông Ngô cho Cam Ninh, Lã Mông phục sẵn 50 đao phủ ở tiệc rượu, phát thư mời Vân Trường sang sông hòa đàm. Được thư, Vân Trường chẳng cần suy nghĩ, lập tức đồng ý, y hẹn sang sông. Bộ tướng đều can không cho Vân Trường đi và cho rằng đây là tiệc Hồng Môn Yến (bữa tiệc nguy hiểm nổi tiếng lịch sử khi Hạng Vũ mời Lưu Bang đến dự). Tuy vậy, Vân Trường vẫn nhất nhất quyết đi, vác đao lên thuyền, chỉ dẫn theo mươi hộ vệ, chèo thuyền nhỏ, thuận gió sang sông.

Y hẹn, Quan Vũ một mình một đao, lên bờ uống rượu, nói cười vui vẻ, điềm nhiên như không. Lỗ Túc trên bàn tiệc nhắc đến chuyện đòi lại Kinh Châu, Vân Trường gạt đi mà rằng: “Đó là việc công nhà nước, trong tiệc rượu không nên nhắc đến làm chi!“. Khi Lỗ Túc quyết tâm căn vặn đến cùng, cho rằng Lưu Bị nói lời không giữ, Vân Trường nổi giận khẳng khái đáp: “Việc ở Ô Lâm, anh tôi xông pha mũi tên hòn đạn, cố sức để cùng phá giặc, có lẽ đâu khó nhọc mà không được thước đất nào? Túc hạ lại còn muốn đòi đất ư?“.

Thái độ dứt khoát ấy của Vân Trường không khỏi khiến các tướng Đông Ngô bất bình, 50 tay đao phủ phục sẵn dưới bàn tiệc, chỉ chực lao lên đoạt mạng ông. Nhưng Vân Trường vẫn điềm nhiên mời Lỗ Túc cạn chén, cuối cùng dắt tay Lỗ Túc, bước đi liêu xiêu, tiến thẳng ra bờ sông. Quân Ngô thấy Lỗ Túc bị Vân Trường tay kẹp Thanh Long đao dẫn đi như thế thì không dám nhúc nhích tiến đến, bất lực nhìn theo.

Ra đến bến sông, Quan Vũ để Lỗ Túc ngơ ngác ở lại bến nước, vén áo bào, ném long đao cho Chu Thương cầm, ung dung bước lên thuyền, thuận buồm về Kinh Châu. Gió thổi vun vút, con thuyền của Quan Vũ lướt đi như một mũi tên, phút chốc đã biến mất giữa làn sóng Trường Giang cuồn cuộn. Quân Ngô đứng sững người như phỗng đá trên bờ, Lỗ Túc cũng lắc đầu nhìn theo, im lặng chẳng nói gì, chỉ nghe tiếng cười sảng khoái, ung dung của Quan Vũ là còn vang mãi, hòa vào tiếng gió Trường Giang vọng đến.

Về tác phẩm thư pháp: Biết người biết ta, đơn đao dự hội

Chữ thư pháp đẹp
Là một trong những tác phẩm được mình thực hiện trong hơn một tiếng đồng hồ, tác phẩm thể hiện hình ảnh Quan Vân Trường đang cầm thanh Long Đao, thủ thế, thể hiện cái uy của một vị tướng oai hùng, nội dung "Biết người biết ta, đơn đạo dự hội" có ý chỉ việc không những chiến thắng được kẻ địch, mà còn có thể ung dung lao vào chỗ nguy hiểm và bước ra như dạo chơi trong sân.

Đôi điều về tác phẩm: Đây là tác phẩm thư pháp đầu tiên mình viết ra sau khi đăng lên có người đặt mua ngay lập tức, một trong những kỉ niệm rất đẹp mà có lẽ Thanh Phong sẽ không bao giờ quên được.

Chữ thư pháp đẹp
Chi tiết tác phẩm chữ thư pháp đẹp họa Quan Công:
Hình: Quan Vân Trường - Quan Công
Nội dung: Biết người biết ta, đơn đao dự hội
Bố cục: dạng trụ
Kích thước: 60x80
Chất liệu: Giấy dó
Chữ thư pháp đẹp

Nếu quý khách hàng muốn đặt mua tranh, hãy liên hệ với dịch vụ viết thư pháp của mình.

Gợi ý đọc thêm bài viết: Chữ thư pháp đẹp: Họa hổ họa bì nan họa cốt
Thư pháp Thanh Phong | Dịch vụ viết chữ thư pháp
SĐT: 0966 966 007


DỊCH VỤ ÔNG ĐỒ

VIẾT THƯ PHÁP CHUYÊN NGHIỆP

LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY